Cvičenia Úplné základy Pre pokročilých Grafika Ukladanie súborov Programy a aplikácie Formáty súborov

Cvičenia

1

Stiahnite si do počítača nasledovný súbor (rastrový obrázok). Nájdite ho na disku a otvorte ho dvojitým kliknutím. Všimnite si názov programu, v ktorom sa súbor otvoril. Potom program s obrázkom zatvorte.

2

Kliknite na stiahnutý súbor tento raz pravým tlačidlom a otvorte ho v grafickom programe.

3

Nájdite voľbu pre zmenu veľkosti obrázka. Zväčšite obrázok o 10 %. Následne ho zmenšite o 40 %. Uložte zmeny (kliknite na ikonu diskety) v hornej časti okna.

4

Nájdite voľbu pre zmenu veľkosti plátna. Zväčšite plátno a všimnite si, že samotný obrázok ostal v pôvodnej veľkosti. Uložte zmeny (kliknite na ikonu diskety) v hornej časti okna.

5

Stiahnite si do počítača nasledovný súbor (vektorový obrázok). Nájdite ho na disku a otvorte ho dvojitým kliknutím. Pravdepodobne sa vám otvoril v prehliadači obrázkov. Na pozadí vidíte šachovnicu. Takto sa označujú priehľadné časti obrázka. Plátno má síce tvar obdĺžnika, ale keby ste tento obrázok vložili do textu alebo iného obrázka, uvidíte tam len samotný notebook. Pozadie nebude prekážať.

6

Skonvertujte stiahnutý vektorový obrázok na formát .png. Výslednému obrázku nastavte veľkosť aspoň 1000 px na šírku. Ak nemáte grafický program, skonvertujte ho cez online službu (nie pri každej sa však dajú zvoliť rozmery). Pomôžte si kapitolou Konverzia formátu.