Úplné základy Text Formátovanie

Odsadenie odseku

Štandardne sa riadky odsekov začínajú hneď pri ľavom okraji stránky. Pomocou odsadenia dokážeme celé odseky posunúť viac doprava.

Na príklade so zapnutými skrytými znakmi vidíme, že naľavo od posunutej adresy nebol stláčaný medzerník ani tabulátor, t.j. nenachádzajú sa tam žiadne znaky. Na vodorovnom pravítku však uvidíme zmenu.


Otvorte si program, napíšte pár riadkov súvislého textu a vyskúšajte tieto značky na pravítku posúvať (stlačte ľavé tlačidlo myši a ťahajte). Sledujte, čo sa deje s odsekom – ako sa správa ten riadok, do ktorého ste predtým klikli a ako všetky ostatné riadky.

Toto nastavenie nájdeme zvyčajne na paneli nástrojov alebo v hornom menu v položke Odsek a pod.

Odsadenie zľava môžeme zväčšovať a zmenšovať aj pomocou ikon:

  • M2 text odseky odsadenie ikona-zvacsit.png – posunie obsah doprava
  • M2 text odseky odsadenie ikona-zmensit.png – posunie odsek späť doľava

Funkciu možno použiť viackrát (t.j. kliknúť na ikonu viackrát za sebou), čím odsadenie postupne zväčšujeme či zmenšujeme.

Ak chceme jednorazovo odsadiť iba prvý riadok odseku, môžeme použiť tiež kláves TAB. Kliknite na začiatok odseku a stlačte kláves TAB. Býva na ňom obrázok šípok, ktoré ilustrujú, že ide o posúvanie doľava/doprava.

Oveľa lepšie však je nastaviť odseku odsadenie cez nastavenia v hornom menu alebo v menu, ktoré sa zobrazí po kliknutí pravým tlačidlom do textu. Ďalšie odseky, ktoré napíšeme, budú mať rovnaké nastavenie.

Rovnako môžeme odsadiť doprava všetky riadky okrem prvého riadka (tzv. hanging, predsadenie prvého riadka).

Na to musíme najskôr odsadiť prvý riadok a kliknúť na ikonu M2 text odseky odsadenie ikona-hanging.png. Tá nám odsadenie prevráti – prvý riadok sa bude začínať hneď skraja a ostatné budú odsadené.