Úplné základy Programy a aplikácie Formáty súborov Kniha

Formáty súborov

Už vieme, že existujú rôzne typy súborov, pričom každý typ má svoj formát. Spoznáme ho podľa prípony, ktorá je od samotného názvu (ktorý si zvolíme) oddelená bodkou.

Podľa toho systém rozozná, o aké dáta ide a súbor otvorí v určitom programe. Súbor s príponou .txt otvorí v obyčajnom textovom editore, akým je napr. Notepad/Poznámkový blok. Súbor .jpg systém otvorí v prehliadači obrázkov. Súbory s príponou .exe označujú spustiteľné súbory - počítačové programy. Po nainštalovaní programu do počítača ho spustíme dvojitým kliknutím na takýto súbor. Súbory .exe nájdeme len v operačnom systéme Windows.

Mnohé formáty otvoríme vo viacerých programoch (dokonca v rôznych operačných systémoch). Programov, ktoré sú schopné otvoriť daný súbor, môžeme mať na jednom zariadení aj viacero. Jeden z nich je vždy nastavený ako predvolený. Ak chceme súbor otvoriť v inom z nich, klikneme na súbor pravým tlačidlom a hľadáme voľbu “Otvoriť v inom programe”.

Ak nie je k dispozícii žiadny program, ktorý by bol schopný súbor otvoriť, systém nás na to upozorní.

Najčastejšie používané formáty

Textové dokumenty

doc Dokument vytvorený v MS Word
docx Dokument vytvorený v MS Word (od roku 2007)
odt Dokument vytvorený v LibreOffice alebo OpenOffice
pdf Dokument PDF určený na tlač. Zabezpečí, že výsledný dokument sa zobrazí rovnako na hociktorom zariadení. Stretneme sa aj s interaktívnymi formulármi, ktoré možno editovať (upravovať), napr. pri vypĺňaní daňového priznania.
odt Dokument vytvorený v LibreOffice alebo OpenOffice
rtf Dokument Rich Text Format. Často sú v ňom uložené formuláre žiadostí na stránkach úradov.
txt Obyčajný text bez možnosti meniť veľkosť, farbu písma a pod.

Tabuľky

xls Tabuľkový dokument vytvorený v MS Excel
xlsx Tabuľkový dokument vytvorený v MS Excel (od roku 2007)
ods Tabuľkový dokument vytvorený v LibreOffice alebo OpenOffice

Prezentácie

ppt Prezentácia vytvorená v MS PowerPoint
pptx Prezentácia vytvorená v MS PowerPoint (od roku 2007)

Audio

mp3 Obľúbený formát na prehrávanie hudby. Ide o stratový formát, t.j. výsledný súbor je menší za cenu straty niektorých menej dôležitých dát (napr. tých frekvencií, ktoré ľudské ucho nepočuje). Kvalita však ostáva stále pomerne vysoká.
ogg Slobodný formát, ktorý mal slúžiť ako náhrada za mp3. Kvalita je o niečo vyššia ako u mp3.
wav Nekomprimovaný formát, v dôsledku čoho majú súbory oveľa väčšiu veľkosť ako napr. mp3. Je vhodný skôr na strih a pokročilejšie úpravy zvuku.
wma Formát vyvinutý spoločnosťou Microsoft, aby nemusela platiť za licencie pre mp3. Kvalita je pomerne vysoká.

Video

3gp Bežný formát videa pre smartfóny.
avi Starší, ale stále populárny formát videa. Obsahuje jednu alebo viac dátových stôp. Každá stopa ukladá jeden typ dát: zvuk, video, efekty či text pre zobrazenie titulkov.
mov Apple QuickTime digital video
mp4 Moderná alternatíva k staršiemu formátu avi. Na rozdiel od avi môže obsahovať aj menu, viac titulkov a zvukových stôp súčasne a tiež 3D objekty.

Obrázky a grafika

bmp Bitová mapa, jeden zo starších formátov. Súbory sú zvyčajne dosť veľké, preto tento formát nie je vhodný na použitie na internete.
gif Vhodný pre vektorovú grafiku (logá, nápisy...). Umožňuje aj jednoduché animácie.
jpeg, jpg Najčastejší formát pre fotografie na internete. Výsledný súbor je menší, ale zachováva dobrú kvalitu obrazu.
png Používa sa na internete. Na rozdiel od jpg podporuje priehľadnosť. Nie je vhodný pre fotografie, pretože v porovnaní s formátom jpg majú fotografie png v rovnakej kvalite oveľa väčšiu veľkosť. Je vhodný pre obrázky obsahujúce text, kresbu, čisté farebné plochy a ostré rozhranie farieb.
raw Nespracované dáta z digitálneho fotoaparátu. Nie je použiteľný priamo ako obrázok, ale slúži na jeho vytvorenie.
tif, tiff Stretneme sa s ním najmä pri skenovaných dokumentoch.

E-knihy

epub Otvorený formát pre elektronické knihy. Knihy v epub si prečítame na rôznych zariadeniach, v tabletoch aj smartfónoch a podporujú ho bežné čítačky elektronických kníh.

Archívy

Archívne súbory sa používajú najmä na uloženie viacerých súborov do jedného jediného súboru. Stretneme sa s nimi napr. pri sťahovaní viacerých súborov naraz z prílohy e-mailu alebo z webového úložiska. Systém ich nezačne sťahovať každý zvlášť, ale ešte pred začatím sťahovania ich zabalí (môže sa objaviť informácia typu “Zipping 10 files...”). Takto zabalený súbor (archív) sa stiahne do počítača. Tam ho môžeme opäť rozbaliť.

Ďalšou výhodou je šetrenie miesta. Archív má zvyčajne menšiu veľkosť, ako je súčet jednotlivých zabalených súborov. Súbory sa komprimujú. Kompresiou sa najviac miesta ušetrí pri textových dokumentoch.

Archívy môžeme vytvárať cez rôzne programy. Podľa toho majú archívne súbory rôzne prípony, napr.:

  • 7z
  • rar
  • tar
  • tar.gz
  • zip