Úplné základy Tabuľka Výber obsahu Cvičenia

Cvičenia

1

Otvorte si svoju tabuľku čísla. Vyberte bunky B4 a C4, v ktorých sa nachádzajú čísla. Kliknite do štvorčeka v pravom dolnom rohu výberu a ťahajte nadol až po riadok 10. Všimnite si, aké čísla program automaticky doplnil. Súbor zatvorte bez uloženia zmien.

2

Otvorte si svoju tabuľku čísla. Do buniek A7 až A13 vložte nasledovný text:

PO
UT
ST
ŠT
PI
SO
NE

Následne vyberte bunky s týmto textom. Kliknite do štvorčeka v pravom dolnom rohu výberu a ťahajte nadol. Všímajte si, ako program opakovane dopĺňa dni PO až NE.

Uložte zmeny a súbor zatvorte.

3

Otvorte si tabuľku čísla. Do bunky B7 (vedľa označenia PO) vložte dátum 7.1.2019. Následne pomocou automatického dopĺňania doplňte dátumy aj pre ostatné dni.