O projekte

„Počítač pre každého“ je kurz práce s počítačom a internetom pre všetkých, ktorým chýbajú základné zručnosti v tejto oblasti. Uskutoční sa celkom 10 školení v 8 mestách Trenčianskeho a Nitrianskeho kraja, na ktorých sa záujemcovia naučia ovládať počítač, pracovať s textom, vytvárať tabuľky, prezentácie a taktiež sa naučia efektívne používať internet. Cieľovou skupinou sú najmä zamestnanci a SZČO, ktorým nové znalosti pomôžu k lepšiemu pracovnému uplatneniu. Všetky výučbové materiály budú aj po skončení projektu naďalej k dispozícii v podobe online kurzu pre samoukov.

Projekt realizuje občianske združenie Edukácia@Internet so sídlom v Partizánskom.