Úplné základy Výber obsahu Kresba

Kresby

Už vieme do dokumentu vložiť obrázok, ktorý máme uložený v počítači. Teraz však potrebujeme vložiť iba obrázok šípky doprava. Môžeme pohľadať obrázok šípky na internete, stiahnuť ho do počítača a vložiť do dokumentu, alebo si môžeme zobraziť panel nástrojov kresby/kreslenia a šípku si nakresliť priamo v dokumente.

V každom programe je k dispozícii množstvo panelov nástrojov. Nie všetky sú však zobrazené, pretože by zbytočne zaberali miesto. V hornom menu býva možnosť zaškrtnúť, ktoré majú byť viditeľné a ktoré nie. Pohľadajte taký, ktorý súvisí s kreslením a zaškrtnite ho.

Poprezerajte si ikony na paneli nástrojov, ktorý sa vám teraz zobrazil. Ako prvá býva ikonka veľkej šípky - kedy kurzorom vyberieme jednu alebo viac kresieb v dokumente. Vyskúšajte si to na tomto dokumente: najskôr skúste označiť kresby klasickým spôsobom - ťahaním kurzora. Vyberie sa len text, kresby ostanú neoznačené. Potom kliknite na ikonu na paneli a skúste to znovu. Vybrali sa všetky kresby, s ktorými teraz môžeme (so všetkými naraz) pracovať, napríklad ich presunúť na iné miesto. Netreba ich presúvať po jednej.

Ako ďalšie bývajú ikony pre rovnú čiaru a naopak kreslenie voľnou rukou. Vyskúšajte si ich.

Ďalej nájdeme na paneli možnosť nakresliť základné tvary (štvorec, obdĺžnik, kruh...) alebo rôzne symboly (šípky, smajlíky, hviezdy...). Užitočné sú aj vývojové diagramy, bubliny pre text (ako v komixoch) a taktiež funkcia pre písanie textu.