Úplné základy Internet Vyhľadávanie na internete Cvičenia

Cvičenia

1

Zistite, či váš lekár ponúka objednanie cez internet. Vyhľadajte ho v databáze uvádzaných portálov.

2

Zistite, či sa vo vašom okrese dá online objednať na dopravný inšpektorát.