Úplné základy Tabuľka Kniha

Začíname

V predchádzajúcom module sme sa naučili upravovať textové dokumenty. Zistili sme, že do textu môžeme vkladať tabuľky. Niekedy však potrebujeme vytvoriť iba samotnú tabuľku - zapísať do nej údaje a nechať ich spracovať programom. Vtedy je praktickejšie využiť tabuľkový procesor. Programy na tvorbu tabuliek ponúkajú tiež rôzne pokročilé funkcie, ktoré pri upravovaní textových dokumentov nenájdeme.

Zamestnávatelia bežne vyžadujú aspoň základné znalosti práce s tabuľkami.