Úplné základy Tabuľka Výber obsahu Kopírovanie a presúvanie

Prehodenie riadkov a stĺpcov

Otvorte si nasledovný súbor a pozrite si v ňom obe tabuľky.

Obe zobrazujú počty raňajok, obedov a večerí na prvé tri dni pobytu. V jednej sú však dni v stĺpcoch a jedlá v riadkoch, v druhej presne naopak. Riadky a stĺpce sú teda prehodené a samozrejme aj jednotlivé počty jedál zmenili pozíciu.

Ľubovoľne veľkú tabuľku takto zmeníme veľmi jednoducho: tzv. transponovaním. Túto funkciu však nenájdeme na paneli nástrojov. Najskôr vyberieme tabuľku (vyberieme bunky A1 až D4) a klikneme na Vystrihnúť alebo Kopírovať (podľa toho, či chceme zachovať aj pôvodnú tabuľku).

Následne klikneme na miesto, kde sa má nachádzať tabuľka s prehodenými riadkami a stĺpcami. Nechceme však obyčajné vloženie, ako je prednastavené, preto nepoužijeme ikonu Vložiť/Prilepiť, ako sme zvyknutí. Zvolíme v menu Vložiť inak…/Prilepiť špeciálne…. Ak používame klávesové skratky, namiesto CTRL+V pre obyčajné vloženie stlačíme CTRL+SHIFT+V.

Zobrazia sa ďalšie možnosti. Pohľadáme voľbu Transponovať a zaškrtneme ju. Potom potvrdíme.

Hotovo! Zo stĺpcov sa stali riadky a z riadkov zasa stĺpce.

Je tu však problém: v programe Calc niekedy namiesto dátumov vidíme iné čísla. Štandardne je totiž nastavené, že v nových bunkách sa nachádzajú obyčajné čísla, nie údaje v podobe dátumu, percent či zlomkov. Program tak očakáva číslo, nie dátum.

Teraz zopakujte postup, ale okrem možnosti Transponovať zaškrtnite aj možnosť Formáty. To znamená, že okrem hodnôt v pôvodných bunkách chceme skopírovať aj formát (či ide o dátum, percento, číslo alebo napr. obyčajný text).

Výsledok je teraz už správny. Navyše sa skopírovalo aj tučné písmo.

Vyskúšajte použiť aj malú šípku pri ikone Vložiť/Prilepiť.