Úplné základy Tabuľka Kniha

Vzorce

V prvej kapitole sme si spomínali funkciu SUM. Sčítavali sme čísla v bunkách B3B7.

=B3+B4+B5+B6+B7
=SUM(B3:B7)

Výsledky sú v oboch prípadoch rovnaké. Vstupný riadok nám však prezradí, že sme použili odlišný postup výpočtu. V prvom prípade sme napísali matematický vzorec, aký poznáme z vyučovania. V druhom prípade sme použili funkciu. Funkcie sú preddefinované vzorce, vďaka ktorým nemusíme prácne vypisovať stovky čísel, dokonca ani poznať presný postup, ako vyrátať priemer, percentá a pod.

Chceme vyrátať priemer čísel v bunkách B3B7. Ak poznáme postup, ako sa ráta aritmetický priemer, môžeme použiť vzorec:

=(B3+B4+B5+B6+B7)/5

Ak si však na presný postup výpočtu nespomíname, použijeme namiesto vzorca funkciu:

=AVERAGE(B3:B7)

V oboch prípadoch dostaneme rovnaký výsledok.

Základné matematické operácie:

  • sčítanie
=B3+B4
  • odčítanie
=B3-B4
  • násobenie
=B3*B4
  • delenie
=B3/B4

Okrem odkazov na bunky používame vo vzorcoch aritmetické operátory. Sú to:

  • + sčítanie
  • - odčítanie
  • * násobenie
  • / delenie
  • ^ umocňovanie
  • % percento

Pri zložitejších výpočtoch nesmieme zabúdať na to, že aj tu má násobenie a delenie prednosť pred sčítaním a odčítaním.

=B3+B4*B5 (výsledok: 164)
=(B3+B4)*B5(výsledok: 258)

Klasické vzorce môžeme samozrejme skombinovať s funkciami:

=(SUM(B3:B7))/5