Úplné základy Internet Programy a aplikácie Klávesy a klávesové skratky Kniha

Okná a karty

Prezrite si ešte raz popis prvkov z predchádzajúcej kapitoly.

Všimnite si, že v okne sú otvorené štyri karty (taby). Prvá má názov Google a je na nej otvorený vyhľadávač Google. Na druhej karte je načítaná webstránka nášhho občianskeho združenia E@I. Tretia má názov Polski.info, ale malé logo (tzv. favicon) prezrádza, že ide stále o web E@I. Niektoré webstránky majú aj tisíce podstránok, ktoré si môžeme otvárať vedľa seba na kartách. Štvrtá karta má názov Nová karta. To znamená, že sme si otvorili novú kartu, ale ešte sme na nej nezadali žiadnu adresu. Za poslednou kartou sa nachádza symbol +.

Vďaka kartám môžeme mať vedľa seba otvorených viac webstránok súčasne: na jednej e-mailovú schránku, na druhej správy, na tretej obľúbený blog. Keďže otvorenie webstránky si vyžaduje určitý čas (napísať adresu, počkať, kým sa celá stránka načíta), je užitočné nechať ich stále otvorené. Dokonca si môžeme nastaviť, aby si prehliadač zapamätal, aké stránky máme pootvárané. Po vypnutí prehliadača a opätovnom spustení zobrazí tie stránky, ktoré sme nechali otvorené.

Novú kartu otvoríme kliknutím na symbol + alebo klávesovou skratkou.

  • Windows a Linux: Ctrl + T
  • Mac: + T

Nové okno otvoríme cez voľbu v hlavnom menu alebo klávesovou skratkou.

  • Windows a Linux: Ctrl + N
  • Mac: + N

Po otvorení novej karty sa zobrazí stránka nastavená ako domovská stránka prehliadača. Väčšinou ňou býva internetový vyhľadávač. Dostaneme sa na ňu aj tak, že klikneme na ikonu Domov pri adresnom riadku.

V začiatkoch, keď ešte prehliadače túto funkciu nemali, sa dalo viac stránok súčasne prehliadať tak, že sme každú otvorili v novom, samostatnom okne. Aj dnes sa však stretneme s prípadmi, kedy je užitočnejšie nové okno namiesto karty: keď potrebujeme vidieť viac stránok súčasne vedľa seba. Napríklad v práci pri kontrole prekladu webu (vidíme vedľa seba pôvodný text aj preklad a ľahšie odhalíme časti, ktoré sme zabudli preložiť), pri porovnávaní dvoch verzií textu, alebo keď z jednej webstránky chceme často kopírovať texty na iné miesto. Alebo si v jednom rohu monitora otvoríme film cez YouTube a vedľa v inom okne popri tom četujeme.

karta - angl. tab, môžeme mať otvorený ľubovoľný počet kariet v jednom okne
okno - angl. window, môžeme mať otvorených viac okien súčasne a v každom z nich iné karty

Na zatvorenie karty použijeme krížik v hlavičke karty. Opäť existuje klávesová skratka:

  • Windows a Linux: Ctrl + W
  • Mac: + W

Prehliadače na mobilných zariadeniach tiež podporujú karty. Na displeji smartfónu je však málo miesta na to, aby bol panel s funkciami stále zobrazený. Panel zobrazíme tak, že potiahneme prstom zhora nadol. Vedľa adresy webstránky býva symbol karty s počtom práve otvorených kariet. Keď naň klepneme, môžeme v kartách listovať alebo otvoriť novú kartu cez symbol +.