Pre pokročilých Text Výber obsahu Klávesy a klávesové skratky Zamestnanie Cvičenia

Cvičenia

1

Stiahnite si nasledovný dokument. Text obsahuje rôzne chyby, ktoré sa často opakujú. Opravte ich pomocou funkcie Nájsť a nahradiť:

  • opravte chybu v slovách súčastnosť, v súčastnosti, súčastný atď.
  • slovo Esperanto dajte s malým začiatočným písmenom (esperanto, esperante atď.)
  • odstráňte všetky medzery pred čiarkou (napr. ľuďoch , ktorí má správne byť ľuďoch, ktorí)
  • V niektorých prípadoch je namiesto pomlčky nesprávne použitý spojovník. Spojovník je kratší a nie je oddelený medzerami (napr. červeno-biely). Pomlčka je dlhšia a z oboch strán dávame medzeru. Nahraďte preto chybné "medzera spojovník medzera" (napr. v prípade Programovanie - čo dnes letí) za správne "medzera pomlčka medzera" (Programovanie – čo dnes letí). Mnohé programy túto chybu automaticky opravujú v priebehu písania.
  • vyberte naraz všetok text kurzívou (napr. uchádzač o prácu) a formátujte ho ako tučné písmo bez kurzívy (uchádzač o prácu)

Pri každej úlohe použite funkciu Nájsť a nahradiť.