Úplné základy Internet Programy a aplikácie Kniha

Hlavné menu

Dnešné webové prehliadače ponúkajú množstvo najrôznejších funkcií, napr.:

  • záložky (označiť si obľúbené webstránky, aby sme ich neskôr ľahšie našli)
  • prezerať si kompletnú históriu navštívených webových stránok alebo ju naopak vymazať
  • uložiť si prihlasovacie mená a heslá na portáloch, ktoré často navštevujeme
  • stiahnuť webovú stránku do počítača alebo ju vytlačiť na tlačiarni
  • nainštalovať si množstvo ďalších funkcií (rozšírení, doplnkov) zo stránok výrobcu

Niektoré funkcie majú svoju ikonu, ktorú vidíme hneď po otvorení prehliadača. Je ich však toľko, že je nemožné takto zobraziť všetky. Preto aj webové prehliadače obsahujú podobné menu ako kancelárske programy.

Z kancelárskych programov sme zvyknutí, že hlavné menu je stále zobrazené. V starších verziách webových prehliadačov to bolo podobne. Postupom času sa však zaužívalo, že hlavné menu sa rozbalí až po kliknutí na určitú ikonu. Ikona zaberá oveľa menej miesta. Ostane teda viac miesta na zobrazenie webovej stránky.

Ikona pre menu máva podobu troch vodorovných čiarok, príp. troch bodiek pod sebou. Väčšinou sa nachádza vpravo hore. Pohľadajte ju tu:

Takúto ikonu nájdeme často aj na samotných webstránkach. Na displeji smartfónu veľa miesta nie je, preto sa nezobrazí celé menu, ale iba ikona. Po klepnutí na ikonu sa rozbalí menu.