Úplné základy Cvičenia Kniha

Cvičenia

1

Nájdite ikonu pre Microsoft Excel.

2

Porovnajte nasledujúce snímky obrazovky. Nájdite na oboch tieto prvky:

 • dátum a čas,
 • indikátor nabitia batérie,
 • súbor s názvom logo.png,
 • webový prehliadač (ikonu, ktorou ho spustíme),
 • kalkulačku.

3

Porovnajte nasledujúce snímky obrazovky. Nájdite na oboch tieto prvky:

 • presný čas,
 • ikonu, ktorou spustíte fotoaparát,
 • ikonu, ktorou spustíte webový prehliadač,
 • symbol nabitia batérie.

4

Porovnajte nasledujúce snímky obrazovky. Nájdite na oboch tieto prvky:

 • adresu webovej stránky, ktorú vidíte v prehliadači,
 • symbol plus, ktorým otvoríte novú kartu (angl. tab),
 • šípku späť, ktorou sa posuniete v histórii naspäť na stránku, ktorú ste navštívili predtým,
 • symbol domčeka, ktorým otvoríte domovskú stránku prehliadača.