Pre pokročilých Výber obsahu Kopírovanie a presúvanie Klávesy a klávesové skratky Tabuľka Kniha

Kopírovanie a presúvanie

Po vybraní časti obsahu ho môžeme skopírovať na iné miesto: do toho istého hárka, do iného hárka alebo do úplne iného dokumentu. Pohľadajte na paneli nástrojov ikony, ktoré už poznáte z textového procesora:

Skopírovaný obsah vložíme na nové miesto. Musíme dávať pozor, aby sme mali dostatok voľného miesta tam, kam chceme obsah vložiť. Zvyšok dokumentu sa neposunie, ako sme zvyknutí z textového procesora. Ak kopírujeme bunky v 5 riadkoch, musíme mať na vloženie 5 riadkov voľného miesta.

V opačnom prípade sa obsah buniek, ktoré „stoja v ceste“, prepíše novým obsahom.

Ak obsah kopírujeme do buniek, ktoré už obsahujú nejaké údaje, program nás na to upozorní.

Formátovanie

V kapitole Ako vybrať časť obsahu v bunke sme sa naučili, že pri vkladaní obsahu priamo do buniek sa prenesie aj pôvodné formátovanie. Keď chceme vložiť iba čistý, neformátovaný text, vložíme obsah do vstupného riadka.

Keď však chceme naraz skopírovať väčšie množstvo obsahu (viac buniek), je lepšie použiť voľbu Vložiť neformátovaný text.

Milan má tri tabuľky so zoznamom článkov. Každá z nich sa týka inej témy.

Všetky články chce preniesť do jednej spoločnej tabuľky. Skopíruje obsah a dá zoradiť údaje podľa stĺpca s dátumom. Výsledok vyzerá takto:

Vidíme, že spolu s údajmi preniesol do nového dokumentu aj pôvodné formátovanie, ktoré bolo v každej tabuliek iné. Preto teraz musí tabuľku upraviť, aby mala jednotný vzhľad.

Lepšie riešenie je však vložiť neformátovaný text cez voľbu v menu.

Všetky údaje majú rovnaké formátovanie, netreba žiadne dodatočné úpravy.