Úplné základy Tabuľka Programy a aplikácie Kniha

Programy na tvorbu tabuliek

Spomínate si na textový procesor, ktorý ponúkal oveľa viac funkcií ako jednoduchý textový editor? V prípade tabuliek sa zvykne hovoriť o tabuľkových procesoroch.

Tabuľkový procesor (angl. spreadsheet) - program určený na prácu s tabuľkami. Spracúva údaje zapísané na jednotlivých hárkoch. Najmenšou jednotkou je tzv. bunka - jedno políčko tabuľky. Stretneme sa aj s pojmom tabuľkový kalkulátor.

Tabuľkový procesor spoznáme na prvý pohľad. Namiesto čistého listu papiera sa po otvorení programu zobrazí hárok rozdelený na bunky. Jeden dokument môže obsahovať množstvo hárkov. V jednom hárku môžeme zobrazovať aj čísla z iného hárka.


Príklady použitia

Milanovi sa stále nedarí našetriť na dovolenku, preto si začal do tabuľky zapisovať všetky svoje výdavky. Program mu automaticky spočíta, koľko mesačne minie na stravu, drogériu či cestovanie.


Milanova firma organizuje niekoľkodňovú konferenciu. Účtovníčka chce mať prehľad, koľko ľudí sa na ktoré dni prihlásilo. Zároveň potrebuje vedieť, koľkí z nich si objednali ubytovanie a stravu. Nemusí počty opravovať po každej novej prihláške. Čísla sa automaticky upravia.


Miroslav píše diplomovú prácu z fyzioterapie. Urobil prieskum medzi pacientmi, ako sa cítia po operácii kolena a či je bolesť menšia. Výsledky prieskumu zapísal do tabuľky a zopár kliknutiami vytvoril prehľadné farebné grafy.


Vladislav pracuje na zmeny, ktoré sa mu striedajú vždy po dvoch-troch dňoch. V tabuľkovom procesore si vytvoril šikovný pracovný kalendár. Dátumy nemusel vypisovať jeden po druhom ručne, stačilo mu napísať len 1. január a ostatné dni program vypísal automaticky.


V tabuľkových procesoroch nájdeme množstvo funkcií, ktoré sú nám už známe z textových procesorov. Ide najmä o formátovanie textu - hrubé písmo, podčiarknutie, kurzíva, veľkosť a farba, font písma, zarovnanie… Tu sa však na formátovanie kladie o niečo menší dôraz než v textových dokumentoch. Oveľa dôležitejšie je spracovanie číselných údajov, ktoré vkladáme do jednotlivých buniek: sčítanie, aritmetický priemer, výpočet percent, počet výskytov, generovanie náhodných čísel a množstvo ďalších funkcií.

Rovnako ako textové procesory, aj tabuľkové procesory sú súčasťou každého kancelárskeho balíka. Pripomeňme si tie najznámejšie:

Microsoft Office (platený)

 • Microsoft Word (textový editor)
 • Microsoft Excel (tabuľkový kalkulátor)
 • Microsoft PowerPoint (tvorba prezentácií)
 • Microsoft Outlook (poštový klient)
 • Microsoft Access (databázový program)
 • Microsoft FrontPage (program na tvorbu webových HTML stránok)
 • a iné

Apache OpenOffice (zdarma)

 • Writer (textový procesor)
 • Calc (tabuľkový kalkulátor)
 • Draw (grafický editor)
 • Impress (program na prípravu prezentácií)
 • Base (tvorba databáz)
 • Math (editor matematických rovníc)
 • Vizuálny editor HTML
 • a iné

LibreOffice (zdarma)

 • Writer (textový procesor)
 • Calc (tabuľkový kalkulátor)
 • Draw (grafický editor)
 • Impress (program na prípravu prezentácií)
 • Base (tvorba databáz)
 • Math (editor matematických rovníc)


Určite sa pamätáte, že programy na úpravu textu z týchto kancelárskych balíkov mávajú ikony modrej farby. Tabuľkové procesory spoznáme na prvý pohľad podľa zelenej farby.

Tieto farby nájdeme aj pri tvorbe dokumentov online cez Google Drive.