Úplné základy Tabuľka Cvičenia

Cvičenia

1

Otvorte si tabuľku z predchádzajúcej kapitoly. Vyberte celú tabuľku a stlačte kláves Backspace. Zaškrtnite, že chcete odstrániť len čísla. Z tabuľky nám zmizli počty jedál. Ostali dátumy a texty v hlavičke tabuľky. Vráťte zmeny späť a vyskúšajte odstrániť len dátumy.

2

Vymažte obsah z riadka 6 v tej istej tabuľke. Následne odstráňte celý riadok.

3

Odstráňte z tabuľky bunky B6 až C7. Všimnite si, čo sa stalo so zvyškom tabuľky.