Úplné základy Internet

Užitočné webové služby

V tejto časti sa zoznámite s niekoľkými stránkami, ktoré vás presvedčia, že internet je mimoriadne užitočný nástroj. Všetky stránky môžete samozrejme kedykoľvek nájsť cez vyhľadávač, ale je dobré si niektoré zapamätať. Popri uvedených stránkach existuje ku každej téme množstvo ďalších stránok, tu uvádzame výber tých najznámejších, resp. najkvalitnejších.