Úplné základy Obrázok

Obrázky

Do dokumentu môžeme vkladať na ľubovoľné miesto rôzne objekty: graf, kresbu, obrázok, zvuk, video... Kliknite v hlavnom menu na položku Vložiť a pohľadajte, cez ktorú voľbu by ste vložili obrázok. Rovnako pohľadajte ikonu takejto funkcie na paneli nástrojov.

Najčastejšie potrebujeme vložiť obrázok zo súboru v počítači.

Za názvom voľby bývajú tri bodky: Obrázok... / Obrázok zo súboru... - už vieme, že to znamená, že sa nám otvorí ponuka, v ktorej upresníme požiadavku. V tomto prípade sa nás program opýta, KTORÝ obrázok chceme vložiť. Môžeme prechádzať jednotlivé priečinky na disku v počítači, príp. na iných pripojených médiách (CD, externý harddisk, USB kľúč...). Program nám umožní vložiť iba obrázky (súbory typu .png, .jpg atď.). Ostané súbory v priečinku (napr. hudbu, videá, dokumenty...) v tomto okne nezobrazí.

Ak nemáme vhodný obrázok v počítači, možno ho nájdeme v galérii klipartov, ktorá býva k dispozícii k programu. Pohľadajte v menu takúto voľbu (blízko voľby, cez ktorú sme vložili obrázok zo súboru).

Obrázok z galérie stačí pretiahnuť myšou do dokumentu. Takisto môžeme vedľa seba umiestniť okná textového editora a priečinku so súborom a myšou súbor iba pretiahnuť do dokumentu.