Úplné základy Vyhľadávanie na internete Kniha

Internetový vyhľadávač

Prvým krokom je použiť internetový vyhľadávač. Najznámejším je bezpochyby www.google.com (môžete zadať aj adresu https://www.google.sk www.google.sk). V mnohých prípadoch býva nastavený ako predvolený vyhľadávač. Vyskúšajte to na svojom počítači: Otvorte webový prehliadač (napr. Firefox) a namiesto adresy v tvare www.… napíšte do adresného riadka počasie košice. Stlačte Enter. Ak sa vám otvoril vyhľadávač Google, znamená to, že v prehliadači je Google nastavený ako predvolený vyhľadávač.

Samozrejme vám nič nebráni použiť aj iný vyhľadávač, napr. Yahoo. Vtedy zadajte do adresného riadka adresu www.yahoo.com.

Pozor, nemýľte si pojmy prehliadač a vyhľadávač.

Webový prehliadač je program, ktorý používame na prezeranie webových stránok. Príklad: Firefox, Chrome, Internet Explorer.
Webový/internetový vyhľadávač je služba, ktorú si otvoríme v prehliadači. Vyhľadávač nám vypíše zoznam všetkých stránok, na ktorých sa nachádza výraz, ktorý hľadáme. Príklad: Google, Yahoo, Bing.

Pri vyhľadávaní sa snažíme zvoliť čo najvýstižnejší výraz. Vyhýbame sa veľkému počtu slov. Nemusíme zadávať aké bude dnes v Košiciach počasie, stačí zadať počasie Košice. Netreba hľadať obchod s nábytkom, ktorý sa nachádza v Trnave, stačí krátko nábytok Trnava. Nezáleží na veľkosti písmen, slovo Trnava môžeme napísať aj s malým začiatočným písmenom. Takisto netreba zadávať diakritiku – hľadaný výraz môžeme napísať bez dĺžňov a mäkčeňov.