Úplné základy Kniha

Reštart

Reštart znamená opätovný štart, t.j. zariadenie sa vypne a automaticky hneď znovu zapne. Nemusíme teda zariadenie vypínať a vzápätí zapínať sami, stačí zvoliť možnosť Reštart.

vypnúť + zapnúť --> reštart

O reštarte počujeme najčastejšie v súvislosti so „zamrznutím“ počítača – keď sa nám celý systém zasekne, obraz na monitore ani kurzor myši sa nehýbe a počítač na nič nereaguje. Vtedy najčastejšia rada znie: „Reštartujte počítač.“

Inokedy si systém sám vypýta reštart – po inštalácii nového programu alebo pri automatických aktualizáciách v operačnom systéme Windows.

Pozor! Ak je to možné, nezabudnite si pred reštartom uložiť všetku začatú prácu, aby ste o ňu neprišli.