Úplné základy Výber obsahu Kopírovanie a presúvanie Klávesy a klávesové skratky Cvičenia

Cvičenia

1

Nájdite na nasledovných snímkach obrazovky ikony pre funkcie Vystrihnúť, Kopírovať a Vložiť.

2

Otvorte si nasledovný dokument.

  • Vyberte celý obsah dokumentu pomocou klávesovej skratky. Kliknutím výber zrušte.
  • Skopírujte prvú vetu na koniec dokumentu.
  • Vyberte viacnásobným kliknutím jedno celé slovo, vetu a odsek.
  • Presuňte časť textu na koniec dokumentu.
  • Vyberte text hrubým písmom pomocou klávesu SHIFT a šípok.

3

Otvorte si dokument z predchádzajúceho cvičenia. Vyberte časť obsahu a kliknite do výberu pravým tlačidlom myši. Prezrite si kontextové menu, ktoré sa vám po kliknutí zobrazilo. Nájdite v ňom funkcie Vystrihnúť a Kopírovať.

4

Otvorte si nasledovný dokument. Obsahuje dialóg, ktorého repliky sú v nesprávnom poradí. Pomocou funkcií Vystrihnúť a Vložiť ich popresúvajte na správne miesto tak, aby dialóg dával zmysel.