Cvičenia Úplné základy Stolový počítač Notebook Tablet Mobilný telefón Klávesy a klávesové skratky Vyhľadávanie na internete Kniha

Cvičenia

1

Pohľadajte na svojej klávesnici klávesy CTRL, ALT a DELETE (príp. DEL). Ak pracujete na zariadení s macOS, namiesto klávesu CTRL nájdite COMMAND (⌘). Kláves DELETE niekedy na týchto klávesniciach chýba a nájdeme na nich iba BACKSPACE.

2

Nájdite na týchto snímkach obrazovky ponuku, cez ktorú sa dostanete k možnostiam Vypnúť, Uspať a Reštartovať. Kam by ste klikli?

3

Reštartuje počítač, na ktorom pracujete, príp. iné zariadenie, ktoré máte k dispozícii. Nezabudnite si predtým uložiť prácu (napríklad rozpísaný text).

4

Nájdite na internete návod, ako reštartovať váš počítač.

5

Nájdite návod na reštartovanie svojho počítača cez smartfón alebo tablet.