Pre pokročilých Text Formátovanie Obrázok Tabuľka Odkazy Cvičenia

Cvičenia

1

Vložte do nasledovného dokumentu hypertextový odkaz, ktorý povedie na internetovú stránku www.slovake.eu. Najskôr ho vložte do textu priamo, potom vytvorte odkaz z ľubovoľného slova v texte.

Príklad:


2

Vložte do nasledovného dokumentu krížové odkazy.