Cvičenia Tlač Fotografia

Cvičenia

1

Nájdite na svojom disku obrázok alebo fotografiu. Otvorte ju v prehliadači obrázkov a v menu nájdite voľbu tlače. Otvorí sa okno s nastaveniami. Prezrite si nastavenia a nájdite náhľad (niekedy sa zobrazí hneď, inokedy sa musíme prepnúť na vedľajšiu kartu). Meňte nastavenia a všímajte si zmeny v náhľade.

2

Vytlačte obrázok alebo fotografiu na tlačiarni.

3

Vytlačte obrázok alebo fotografiu do súboru. Vytvorený súbor nájdite na disku a otvorte ho.