Úplné základy

Uspávanie a hibernácia

Stolový počítač či notebook nemusíme vždy úplne vypínať. Úplné vypnutie a následné zapnutie môže trvať dosť dlho (aj niekoľko minút), najmä keď máme staršie zariadenie alebo preplnený harddisk (t.j. už nám ostáva iba málo voľného miesta v počítači). Pri vypnutí sa všetky programy, ktoré sme používali, ukončia. Ak máme rozpísaný dokument, musíme ho uložiť, aby sme vypnutím počítača neprišli o doterajšiu prácu. Vypínanie nás teda môže zbytočne zdržiavať, ak často odchádzame od počítača a po návrate chceme rýchlo pokračovať v začatej práci. Vtedy je praktické použiť iba funkciu Uspať (režim spánku).

Zariadenie sa naoko vypne, nevydáva žiadny zvuk a obrazovka zhasne. Spotreba energie sa výrazne zníži. Avšak stačí jedno stisnutie tlačidla, obrazovka sa rozsvieti a my môžeme okamžite pokračovať v práci tam, kde sme prestali. Všetky dokumenty aj programy nám ostali otvorené tak, ako sme ich nechali. Dokonca je v bezpečí aj naša neuložená práca (napríklad rozpísaný text, ktorý sme neuložili).

To, že je zariadenie iba uspané, nám zvyčajne prezradí blikanie LED indikátora. Ale pozor! Spotreba energie je veľmi nízka, nie však nulová. Všetko, na čom sme práve pracovali, sa uložilo do pamäte RAM, a keby sa zariadenie pri vybití batérie vyplo, prídeme o všetky neuložené zmeny.

Hibernácia

Pri slove hibernácia vás možno napadne zimný spánok niektorých živočíchov. Hibernácia (umelé podchladenie) sa využíva aj pri niektorých lekárskych zákrokoch. V oblasti IT znamená hibernácia režim, kedy sa všetka naša práca automaticky uloží do trvalej pamäte (napr. na pevný disk počítača) a následne sa počítač vypne. Neprídeme teda o neuložené zmeny, ako je to pri klasickom vypnutí počítača.

Stretneme sa aj s názvom dlhodobý spánok. Hibernácia je vhodná vtedy, keď nechceme zdĺhavo ukladať a zatvárať všetky rozpracované veci, ale nechystáme sa s počítačom pracovať dlhší čas (napríklad počas noci). Počas hibernácie počítač nespotrebúva žiadnu energiu. Nehrozí teda, že by sa zariadenie vybilo.

Uspať
* všetky spustené programy sa uložia do dočasnej pamäte (RAM)
* nízka spotreba energie
* vhodné, keď odbehneme od počítača len na chvíľu (prestávka na kávu)
Hibernovať
* všetky spustené programy sa uložia do trvalej pamäte (napr. na pevný disk)
* žiadna spotreba energie
* vhodné, keď odídeme od počítača na niekoľko hodín, napr. v noci