Úplné základy Programy a aplikácie Vyhľadávanie na internete Kniha

Adresný riadok

Do adresného riadka zadávame adresu webstránky, ktorú chceme navštíviť. Tá sa začína na http://, príp. https://. Tie si však prehliadač doplní automaticky. Takisto v drvivej väčšine prípadov netreba písať www.

Napr. namiesto https://www.profesia.sk/ stačí zadať: profesia.sk

Adresný riadok funguje aj ako vyhľadávacie pole. Ak doňho zadáme výraz, ktorý nemá podobu adresy webstránky (napr. profesia), prehliadač tento výraz vyhľadá v internetovom vyhľadávači (väčšinou býva nastavený vyhľadávač Google). Zobrazí sa zoznam webstránok, ktoré obsahujú výraz profesia.

Vyskúšajte si to. Otvorte si webový prehliadač a do adresného riadka zadajte postupne:

Zistíte, že prvé tri výrazy vedú na tú istú stránku (stránku občianskeho združenia Edukácia@Internet). V poslednom výraze je namiesto bodky medzera (ktorá sa v adresách nesmie nachádzať). Preto nás prehliadač presmeruje na internetový vyhľadávač, ktorý vyhľadá výrazy ikso a net.

Možno ste si všimnli, že niekedy prehliadač akoby dokončoval adresy za vás. Začnete písať profes a automaticky sa objaví zvyšok adresy profesia.sk. To znamená, že ste tento portál už niekedy navštívili a prehliadač vám ponúkol adresu z histórie navštívených webstránok. Navrhované dokončenie je farebne zvýraznené. Môžete buď písať ďalej, alebo klávesom Backspace zvýraznenú časť vymazať.