Úplné základy Tabuľka Kopírovanie a presúvanie Formátovanie Kniha

Presúvanie

Pri presúvaní klikneme na ikonu nožníc, ktoré označený výber „vystrihnú z dokumentu“. Následne klikneme na miesto, kam ho chceme presunúť, a klikneme na Vložiť. Rovnako ako pri kopírovaní, aj pri presúvaní musí byť dostatok miesta, ak nechceme prísť o údaje v ostatných bunkách.

Po vystrihnutí ostanú bunky prázdne, riadky ani stĺpce sa neposunú.

Takto presunutý text si zachová svoje pôvodné formátovanie, podobne ako pri kopírovaní (spomeňte si na tabuľky so zoznamom článkov, ktoré sme kopírovali do jednej spoločnej tabuľky). Pri vkladaní obsahu však opäť možeme využiť funkciu Vložiť neformátovaný text.