Úplné základy Hľadanie práce Kniha

Okná

Okná tvoria základný prvok dnešných operačných systémov. Okno je oblasť v tvare obdĺžnika, ktorá zobrazuje výstupné dáta z počítača a zároveň používateľovi umožňuje ovládať procesy. Na obrazovke (pracovnej ploche) môžeme mať súčasne pootvárané viaceré okná, ktoré sa môžu navzájom prekrývať.

Príklad:

V jednom okne beží program Microsoft Word, v ktorom Milan píše svoj životopis. V druhom okne beží webový prehliadač Firefox. V ňom si Milan prezerá oficiálne stránky firmy, v ktorej by chcel pracovať. Vyhľadá na týchto stránkach kontaktné údaje (e-mailovú adresu, telefón, sídlo…). V treťom okne má otvorený e-mailový klient Outlook, cez ktorý hotový životopis odošle na e-mailovú adresu firmy.