Úplné základy Cvičenia Grafika Ukladanie súborov Text

Cvičenia

1

Otvorte si program na tvorbu textových dokumentov. Napíšte alebo doň skopírujte niekoľko odstavcov textu. Vložte do textu ľubovoľný obrázok, ktorý máte uložený v počítači. Dokument uložte na disk.

2

Otvorte si súbor z predchádzajúceho cvičenia. Nastavte obrázku obtekanie tak, aby text kopíroval obrys obrázka (text je aj naboku). Ťahaním myšou obrázok presúvajte a sledujte, ako sa text prispôsobuje umiestneniu obrázka.