Úplné základy Programy a aplikácie Kniha

Panely nástrojov

Všetky funkcie, ktoré daný program ponúka, nájdeme v hlavnom menu, príp. po kliknutí pravým tlačidlom na objekt v tzv. kontextovom menu (po kliknutí pravým tlačidlom na objekt).

Veľa z nich však nájdeme aj na paneloch nástrojov. Každý z nich ponúka funkcie z určitej oblasti (napr. kreslenie, tvorba tabuliek, vlastnosti obrázka). Obsahujú ikony prehľadne zoradené podľa významu funkcie a toho, ako často sa využívajú. Vľavo nájdeme vždy najpoužívanejšie funkcie. Vľavo bývajú zoskupené funkcie formátovania písma ako font, veľkosť, hrubé písmo či kurzíva. Odsadenie textu, odrážkové a číslované zoznamy a nastavenie medzier medzi riadkami používame menej často.


Ide teda o určitú skratku – nemusíme funkciu prácne hľadať v menu, oveľa rýchlejšie ju nájdeme na paneli nástrojov.

V každom textovom procesore je takýchto panelov nástrojov veľké množstvo. Keby sme ich chceli zobraziť všetky naraz, veľa miesta na písanie textu by nám na obrazovke neostalo. Prakticky sa však nestretneme s prípadom, kedy by sme pri tvorbe dokumentu potrebovali všetky panely nástrojov – na bežnú prácu nám ich stačí zopár. Niektoré sú skryté a zobrazia sa až vtedy, keď ich potrebujeme: panel nástrojov Tabuľka sa zobrazí vždy, keď klikneme do nejakej tabuľky.

Na hlavnom paneli nástrojov nájdeme symbol šípky doľava M2 panely-nastrojov sipka-dolava.png, ktorou vrátime poslednú zmenu, ktorú sme v dokumente urobili. Vedľa nej býva opačná šípka, ktorou vrátenú zmenu opäť vykonáme. Ak sa na niektorú z nich nedá kliknúť (ikona je svetlou farbou), znamená to, že akcia nejde vykonať (napríklad sme ešte neurobili žiadnu zmenu, ktorú by sme vrátili späť). Po rozkliknutí malej šípky hneď vedľa zistíme, že môžeme vrátiť/zopakovať aj viac akcií naraz.

Tento panel obsahuje podobné funkcie nielen v textových procesoroch, ale aj v ostatných kancelárskych programoch (napr. tabuľkový editor, program na kreslenie…).

V spodnej časti okna nájdeme stavový riadok/stavový panel. Aj ten môžeme skryť alebo opäť zobraziť.

Prezradí nám, že sa nachádzame na strane 9 z celkom 10 strán. Dokument obsahuje 1887 slov. V okne je zobrazená vždy aktuálna strana a medzi stranami sa posúvame rolovaním nahor/dolu. Mierka zobrazenia je 60 %, t.j. zmenšili sme náhľad jednotlivých strán zo 100 % na 60 %. V dokumente je použitý jazyk slovenčina.