Úplné základy Tabuľka Výber obsahu Cvičenia

Cvičenia

1

Otvorte si program na tvorbu tabuliek.

  • Otvorte nový dokument a zistite, z koľkých hárkov sa skladá. Vytvorte tri nové hárky.
  • Zmeňte poradie hárkov: presuňte posledný hárok na začiatok.
  • Vložte ľubovoľné čísla do buniek B2, B3, B4, C2,C3, C4 a F7.
  • Vyberte pomocou myši bunky v rozsahu B2 až C4. Následne kliknite mimo výberu, čím výber zrušíte.
  • Uložte súbor pod názvom čísla do priečinka Dokumenty.

2

Nájdite na disku súbor, ktorý ste vytvorili v predchádzajúcom cvičení. Otvorte ho.

  • Vyberte pomocou klávesu SHIFT a šípok na klávesnici bunky v rozsahu B2 až C4.
  • Následne k tomuto výberu pridajte aj bunku F7.