Úplné základy Text Formátovanie Kniha

Ako zalomiť riadok

Keď píšeme dlhší text a prídeme po koniec riadka, nemusíme prestať písať a presunúť sa na nový riadok. Text sa automaticky zalamuje a pokračuje na ďalšom riadku.

Ak však skončíme písanie skôr a rozhodneme sa pokračovať až na ďalšom riadku, stlačíme kláves ENTER. Kurzor sa posunie o riadok nižšie. Keď si zobrazíme skryté znaky, na konci riadka uvidíme znak . Je to tzv. tvrdé zalomenie. Ďalší text bude tvoriť nový samostatný odsek. Každému z odsekov teraz môžeme nastaviť zvlášť vlastnosti: napríklad prvý zarovnať na stred, druhý ponechať bez zmeny.

Ak nechceme vytvárať nový samostatný odsek, ale chceme pokračovať v písaní až na novom riadku, stlačíme SHIFT + ENTER. V skrytých znakoch nájdeme takúto značku . Hovoríme o mäkkom zalomení. Stále ide o jeden odsek. Nejde nastaviť vlastnosti osobitne pre jednotlivé riadky, zmeny sa prejavia na celom odseku.

Pekne to vidieť, keď stlačíme ikonu na zarovnanie na stred: pri tvrdom zalomení sa posunie do stredu iba daný riadok, pri mäkkom zalomení všetky riadky. V nasledujúcom príklade sme klikli do prvého riadka s odkazom na Facebook a následne sme klikli na ikonu zarovnania na stred. Vľavo sú použité tvrdé zalomenia a do stredu sa posunul iba ten riadok, do ktorého sme klikli. Vpravo sú použité mäkké zalomenia, preto sa na stred zarovnali všetky tri riadky (sú brané ako jeden odsek).

Ak chceme rozdelené časti textu opäť spojiť, pomocou klávesu Backspace alebo Delete zalomenie jednoducho vymažeme.