Úplné základy Komunikácia E-mail Kniha

E-mail

Azda najznámejší spôsob komunikácie cez internet predstavuje e-mail. Ako funguje?

Princíp elektronickej pošty (e-mailu) je rovnaký ako pri "papierovej pošte". Obsah správy vidí iba ten, komu sme správu poslali. Správy, ktoré nám prišli, môžeme opäť čítať len my, nikto iný k nim nemá prístup. Za posielanie e-mailov však neplatíme. Stačí mať pripojenie na internet a tzv. e-mailovú schránku.

Na internete nájdeme množstvo spoločností, ktoré nám umožnia založiť si u nich e-mailovú schránku zdarma. K najznámejším u nás patrí gmail.com, zoznam.sk, centrum.sk a iné.

Nezáleží na tom, či majú odosielateľ a adresát schránku na tom istom serveri. Každý môže mať schránku založenú inde.

E-mailová schránka je chránená heslom a má do nej prístup iba jej majiteľ (resp. každý, kto má dané heslo, preto svoje heslo nikomu neprezrádzame). Nájdeme v nej zoznam všetkých správ, ktoré nám prišli, ale aj tých, ktoré sme my poslali iným. Poštu môžeme triediť do rôznych priečinkov a označovať štítkami pre väčšiu prehľadnosť.

Všetky správy sú uložené na serveri prevádzkovateľa. Preto nezáleží na tom, kde sa práve nachádzame. Do svojej schránky sa prihlásime kdekoľvek, stačí byť pripojený na internet. Schránku otvoríme tak, že vo webovom prehliadači zadáme adresu webstránky (napr. gmail.com) a zadáme svoje prihlasovacie údaje.

K správam môžu byť pripojené prílohy - súbory z disku počítača, ktoré odošleme spolu s textom správy adresátovi. Nemôžeme však posielať príliš veľké súbory. Limit pre prílohy býva niekoľko megabajtov (MB). Keď k správe priložíme priveľký súbor, správa sa neodošle a systém nás upozorní, že sme prekročili povolený limit pre prílohy.

Aj bez príloh zaberá každá správa určitý objem dát. A to aj vtedy, keď obsahuje len zopár riadkov čistého textu. Objem dát sa zvýši, keď do správy pridáme obrázky či pripojíme prílohy.

Každá e-mailová schránka má určitú kapacitu - objem dát, ktoré sa do nej zmestia. Tento údaj nám poskytne prevádzkovateľ e-mailového servera. Keď je schránka plná, systém nedovolí vytvárať nové správy ani prijímať novú poštu. Príde nám upozornenie, že schránka je takmer plná a treba uvoľniť miesto alebo navýšiť kapacitu.

Príklad: Milan poslal e-mail kolegovi. Obratom však dostal správu, že správa nebola doručená, pretože dotyčný má plnú schránku. Takéto správy sú automaticky generované a neodpovedáme na ne. Dotyčnú osobu musíme kontaktovať inak a upozorniť ju, nech si vymaže staršie nepotrebné správy, aby sa v schránke uvoľnilo miesto. Niekedy si môžeme u prevádzkovateľa za poplatok navýšiť kapacitu schránky.