Úplné základy Formátovanie Kniha

Upravujeme text

Jednou z hlavných predností textových procesorov (Word, Writer...) oproti jednoduchým textovým editorom (Poznámkový blok...) je upravovanie vzhľadu textu a vkladanie rôznych grafických prvkov. Takéto úpravy voláme formátovanie. Rozdiel dobre vidíme na nasledovnom príklade:

Program vľavo nám umožňuje meniť farbu a veľkosť písma, vkladať tabuľky, obrázky a pod. Naproti tomu program vpravo nám dovolí napísať iba obyčajný text. Nenájdeme v ňom žiadne panely nástrojov s takýmito funkciami.

V tejto časti sa naučíme základy formátovania textu.