Úplné základy Text Formátovanie

Zarovnanie textu

Keď napíšete pár riadkov súvislého textu, môžete si všimnúť, že kým z ľavej strany je text pekne zarovnaný, napravo sú okraje „zubaté“. Slová sa na konci riadkov nerozdeľujú (ak sme túto možnosť nezapli) a vznikajú tam rôzne veľké prázdne miesta.

Skúste pohľadať ikonu, ktorá podľa vás riadi takéto zarovnanie.

Vyzerá takto: M2 odseky ikonka vlavo.png

Všimnite si, že je aktívna (zvýraznená v porovnaní s ikonami vedľa). Je to preto, lebo ako predvolené nastavenie býva vybrané práve zarovnanie vľavo – ľavý okraj bude pekný rovný.

Pohľadajte aj ďalšie ikony zarovnania textu a dobre si ich prezrite. Ich vzhľad presne prezrádza, ako bude text vyzerať.

M2 odseky ikonka stred.png – text sa vycentruje, zľava aj sprava budú automaticky rovnako veľké medzery.

Pozor! Nikdy necentrujte text pomocou medzier, napr.:

M2 odseky ikonka vpravo.png – pravý okraj textu bude rovný, vľavo môžu byť rôzne veľké medzery.

M2 odseky ikonka blok.png – oba okraje, pravý aj ľavý, budú rovné. Program to dosiahne tak, že prispôsobí medzery medzi jednotlivými znakmi a slovami v riadku. Ak by malo ostať veľa voľného miesta, program zväčší medzery. Iba posledný riadok odseku ostane tak, ako je – môže sa končiť kdekoľvek.

Nastavenie do bloku sa používa najčastejšie, vyžaduje sa tiež pri písaní záverečných prác.