Programy a aplikácie Internet Úplné základy Cvičenia

Cvičenia

1

Vyskúšajte otvoriť novú kartu pomocou klávesovej skratky a tiež pomocou touchpadu. Potom kartu zatvorte.


2

Otvorte tri nové karty. Kliknite na jednu z nich pravým tlačidlom a prezrite si kontextové menu, ktoré sa vám zobrazilo. Čo znamenajú jednotlivé voľby? Ktorou voľbou otvoríte kartu, ktorú ste tesne predtým omylom zatvorili?


3

V kontextovom menu sa nachádza aj funkcia pripnutia karty, kedy sa karta presunie doľava. Pripnuté karty sa otvoria pri každom spustení prehliadača. Vyskúšajte si to. Pripnite jednu kartu a opäť ju uvoľnite.


4

Otvorte tri karty a jednu z nich presuňte do nového okna. To znamená, že v jednom okne ostanú dve karty a v druhom okne bude presunutá karta.