Úplné základy Internet Autorské práva a licencie Nahrávanie na internet Sťahovanie z internetu

Vzťahy medzi počítačmi

Internet tvorí obrovská sieť navzájom prepojených počítačov. Tie z nich, ktoré spracúvajú požiadavky iných počítačov (tzv. klientov), nazývame servery. Príkladom je webový server, na ktorom je uložená webová stránka. Náš počítač (klient) pošle tomuto serveru požiadavku, ten ju spracuje a pošle výsledný obsah – webovú stránku, ktorá sa nám zobrazí vo webovom prehliadači.

Tento vzťah nazývame klient-server.

Milan je v Piešťanoch a potrebuje zistiť, kedy ide najbližší vlak do Žiliny. Zadá do adresného riadka cp.sk. Jeho počítač odošle požiadavku príslušnému serveru, ten ju spracuje a odošle naspäť obsah, ktorý sa Milanovi zobrazí – uvidí formulár, do ktorého zadá, odkiaľ kam chce cestovať a kedy. Klikne na Odoslať. Opäť jeho počítač odošle požiadavku na server a ten mu vráti výsledok v podobe vlakových spojení Piešťany – Žilina.

To, čo máme my uložené v počítači, nikto iný nevidí. Keď chceme, aby si rodina pozrela naše fotky z dovolenky, musíme ich nahrať na internet - napr. na úložisko alebo na sociálnu sieť. Od tej chvíle budú fotografie uložené na serveri a iní používatelia si ich môžu zobraziť. Server s našimi fotografiami sa fyzicky môže nachádzať aj na druhom konci sveta.

Okrem tohto typu existuje ešte iný typ siete, peer-to-peer (v preklade rovný s rovným). Vtedy spolu klienti komunikujú priamo, nie cez centrálny server. Všetky počítače sú si rovnocenné. Každý klient je zároveň „serverom“ pre iných klientov. S P2P sa stretneme najmä pri zdieľaní dát – v službách, ktoré umožňujú sťahovať napr. filmy a hudbu nie z webových stránok, ale priamo od iných používateľov, ktorí sa do tejto služby zapojili.

Zdroj: Wikimedia Commons.

Milan má vo svojom notebooku uložené pesničky svojej obľúbenej skupiny. Nemá ich však všetky, jedna mu chýba a na internete ju nemôže nájsť. Zapojí sa do služby P2P a stiahne si ju od iných používateľov. Zároveň povolí, aby si ostatní od neho mohli stiahnuť tie pesničky, ktoré už zohnal.

Na internete všeobecne, ale obzvlášť v prípadoch P2P, nesmieme zabúdať na problém autorských práv. Treba zvážiť prípadné právne dôsledky.