Úplné základy Internet Nahrávanie na internet

Dobrovoľníctvo

Množstvo ľudí sa dnes venuje dobrovoľníckym aktivitám na internete. Prekladajú webové stránky, spolupracujú na vývoji softvéru, píšu články na Wikipédii, pridávajú titulky k videám a filmom alebo nahrávajú svoje fotografie do databázy bezplatne prístupných fotografií, odkiaľ si ich môžu stiahnuť iní používatelia. Bez nich by internet v takej podobe, ako ho poznáme dnes, neexistoval. Príležitostí pomôcť je veľa, uvádzame iba zopár z nich. Možno aj vás niektorá z nich osloví!

Wikipédia

Možno sa zapojiť písaním odborných článkov, jazykovou korektúrou/úpravou už napísaných textov, či poskytnutím fotografií k článkom. Veľa slovenských článkov vzniklo viac-menej prekladom článku z českej verzie Wikipédie. Každoročne sa koná celosvetová súťaž Wiki miluje pamiatky, ktorej cieľom je povzbudiť ľudí k fotografovaniu historických miest. V roku 2018 tak Wikipédia získala 265 395 záberov od 13 878 súťažiacich z 56 krajín.

Tvorba titulkov k filmom

Možno to znie zložito, ale projekty ako Amara vám prácu maximálne uľahčia. K videonávodu sú k dispozícii titulky vo viac ako 30 jazykoch vrátane slovenčiny a češtiny.

Mnohokrát sa stáva, že titulky k filmu už existujú v inom jazyku. Vtedy ich netreba vytvárať "od nuly", s uvádzaním presného času, odkedy dokedy sa má daný riadok zobraziť vo filme. Stačí preložiť text a skontrolovať, či sa zobrazujú v správnom čase a či niektorú časť netreba o kúsok posunúť.

Odkaz pre starostu

Idete po meste a všimnete si poškodenej dopravnej značky. Na sídlisku, kde je tradične problém zaparkovať, ešte stále stojí vrak vozidla, ktorý nikto nejaví záujem odpratať a uvoľniť tak parkovacie miesto. Na prechádzke v parku narazíte na čiernu skládku odpadu, ktorý sa niekto neunúval zaviezť do zberného dvora o dve ulice ďalej. Pri šoférovaní sa na poslednú chvíľu vyhnete novej jame na ceste. Pomyslíte si, že niekto by s tým už mal konečne niečo urobiť. Kým sa však kompetentní o probléme dozvedia, do jamy vojde ešte veľa áut a odpadky budú špatiť okolie ešte dlhý čas.

S portálom Odkaz pre starostu môžete riešenie výrazne urýchliť. Cez jednoduchý formulár podnet nahláste. Popíšte, o čo ide, kde presne sa problém nachádza a pripojte aspoň jednu fotografiu miesta. O ostatné sa postarajú administrátori portálu. Jeden z nich, ktorý má na starosti podnety pre vaše mesto/obec, podnet skontroluje a odošle úradu, ktorý je za danú oblasť zodpovedný. Odpoveď úradu a spôsob riešenia bude následne zverejnený na portáli.

Rodokmeň

Genealógia sa stáva veľmi populárnou. Vedeli ste, že na internete sú k dispozícii staré matriky z celého sveta? Tie sa za pomoci dobrovoľníkov postupne digitalizujú – naskenované strany rukou písaného textu sa prepisujú na počítači, aby v nich bolo možné vyhľadávať údaje. Nie je to len tak! V minulých storočiach sa v mnohých našich matrikách používalo odlišné písmo a často aj iný jazyk (nemčina, latinčina, maďarčina…). Dokonca aj slovenčina v tých časoch vyzerala inak ako dnes. Texty tak musia dobrovoľníci najskôr „dešifrovať“. Keď na portáli FamilySearch.org zadáte svoje priezvisko do vyhľadávania, vypíše vám všetky strany matrík (aj z iných štátov), na ktorých sa toto priezvisko spomína. Za pomoci ďalších údajov ako dátum narodenia, sobáša, či miesta pobytu tak môžeme pátrať po svojich predkoch a vzdialených príbuzných.

Za projektom FamilySearch.org stojí náboženská spoločnosť Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní, známa ako mormóni. Do digitalizovania matrík sú však zapojení ľudia z celého sveta.

Prekladanie

Pokiaľ ovládate cudzí jazyk, môžete významne prispieť k tomu, aby bol internet prístupný pre čo najviac ľudí na celom svete. Nemusíte sa báť, že by ste museli prekladať siahodlhé texty. Keď sa zapojíte do prekladania či už webového portálu, alebo nejakého programu, ako člen tímu pracujete toľko, koľko chcete. Vítaná býva aj jazyková korektúra či oprava preklepov. Samotný proces prekladania býva jednoduchý, zvládnu ho aj ľudia, ktorí ovládajú iba základy práce s počítačom. Zjednodušene povedané, zaregistrujete sa do prekladacieho systému, vľavo uvidíte text v pôvodnom jazyku a vpravo je políčko, do ktorého napíšete preklad.

E@I vytvorilo už viacero bezplatných online kurzov pre samoukov: kurz slovenčiny, češtiny, nemčiny, ruštiny, esperanta… Kurzy sú prekladané do čo najviac jazykov za významnej pomoci dobrovoľníkov. Vďaka nim sa napr. po slovensky učia ľudia z celého sveta – v 15 jazykoch vrátane kórejčiny (stav k 2019).

Zaujímavým projektom je Tatoeba. Predstavte si, že organizujete podujatie, na ktorom sa zúčastnia aj zahraniční záujemcovia z mnohých krajín. Radi by ste pri vchode umiestnili nápis "Vitajte" preložený do čo najviac jazykov. Vložíte teda text "Vitajte" na portál Tatoeba a požiadate o preklad do ľubovoľného jazyka. Iní používatelia vám nápis preložia, každý do tých jazykov, ktoré ovláda. Prekladajú sa tu buď samostatné slová, alebo vety.

Fotografie a obrázky

Ak vás baví fotografovanie, môžete sa o svoje najlepšie zábery podeliť na portáloch ako FreeImages.com. Fotografie v tejto databáze si môžu návštevníci bezplatne stiahnuť a použiť na osobné aj komerčné účely. Napr. na oživenie vlastnej webovej stránky alebo blogu. Vám bude odmenou dobrý pocit a takáto bezplatná reklama pre vašu prácu tiež nie je na zahodenie!

Projekt Openclipart.org zasa ponúka na stiahnutie kliparty, použiteľné napr. na oživenie lekcií cudzieho jazyka, ako ilustrácie do knihy, omaľovanky pre deti či ako ikony do počítača. Ak chcete aj vy nejaké vytvoriť, stačí vám jeden program (na tvorbu vektorovej grafiky). Napr. Inkscape, ktorý je preložený do češtiny a je zdarma na stiahnutie. V ňom obrázok nakreslíte a potom ho nahráte na portál.

Mapy

Používate online mapy? Potom sa vám určite stalo, že ste na mape nenašli objekt, ktorý ste hľadali, alebo o ktorom viete, že sa má na mape nachádzať, a nie je tam vyznačený. V takomto prípade môžete navrhnúť doplnenie údajov alebo úpravu urobiť sami.

V projekte Openstreetmap sa môžete zapojiť aj priamo do tvorby samotnej mapy. Ide o technicky náročnejšiu prácu, za ktorou budete musieť vyraziť do terénu. Sprievodca pre začiatočníkov