Úplné základy Komunikácia E-mail Bezpečnosť Kniha

Preposlať

V Milanovej firme pribudla nová kolegyňa Veronika. Práve uprostred realizácie projektu. Aby bola v obraze, čo všetko sa dovtedy riešilo, chce jej Milan preposlať zopár e-mailov tímu. Otvorí si správu vo svojej schránke a klikne na Preposlať. Tlačidlo Preposlať sa nachádza vedľa tlačidiel pre odpoveď. Milan pripíše stručnú poznámku pre Veroniku a správu odošle. Veronika dostane správu vrátane všetkých pôvodne priložených súborov.

Pri preposlaní e-mailu odošleme novému adresátovi nielen text, ale aj všetky prílohy, ktoré boli k týmto textom pripojené. Ak chceme niektorú prílohu odstrániť, klikneme na krížik pri danej prílohe. Správa sa prepošle bez tejto prílohy.

V zozname doručenej pošty nájdeme preposlanú správu označenú ako Fwd: (z angl. forwarded message).

Rovnako ako pri skrytej kópii, aj tu treba mať na pamäti ochranu osobných údajov. Pozor na to, čo všetko preposielame ďalej!