Úplné základy Internet

Dobré vedieť!

1

V súčasnosti sa vo svete aj u nás na Slovensku začína testovať 5G sieť. Prináša skokový nárast rýchlosti prenosu dát, ale aj oveľa väčšie zdravotné riziká. Bude potrebné vybudovať mimoriadne hustú sieť vysielačov predovšetkým v obývaných oblastiach, pretože signál veľmi ťažko prechádza cez steny. Vysielače tak bude potrebné umiestňovať čo najbližšie ľuďom, na steny budov a pod. Nikto nevie s určitosťou povedať, aký vplyv bude mať vystavenie elektromagnetickému žiareniu v takejto intenzite. Vystavenie mikrovlnám bude navyše trvalé - v mestách a obciach, kdekoľvek v zastavanej oblasti pred nimi nebude prakticky možnosť úniku. Ľudia v iných krajinách už dnes hlásia symptómy ako bolesti hlavy, poruchy spánku, nevoľnosť, búšenie srdca a hučanie v ušiach. Dlhodobé následky na našom zdraví zistíme až časom - na vlastnej koži.

Vedci na celom svete vyzývajú na pozastavenie spustenia technológie 5G:

"Odporúčame moratórium na zavedenie technológie piatej generácie, pokým vedeckými pracovníkmi, nezávislými od priemyslu, nebudú plne preskúmané potenciálne riziká pre ľudské zdravie a životné prostredie... RF polia boli preukázané ako škodlivé pre ľudí a životné prostredie."

Výzvu podpísalo viac ako 250 vedcov a lekárov z 35 krajín.