Pre pokročilých Internet

Protokoly

Komunikačný protokol je súbor pravidiel, ktoré používajú programy alebo operačné systémy na komunikáciu. Stručne povedané, protokolom myslíme spoločné pravidlá komunikácie medzi počítačmi.

K hlavným internetovým protokolom zaraďujeme rodinu protokolov TCP/IP. Do nej patrí napr.:

  • Internet Protocol (IP)
  • Transmission Control Protocol (TCP)

Okrem nich sa používajú aj ďalšie protokoly ako:

  • HTTP
  • DHCP
  • FTP
  • IMAP (prístup k e-mailovým schránkam)
  • SMTP (jednoduchý protokol na prenos pošty)
  • POP3 (prijímanie elektronickej pošty)