Pre pokročilých Internet

Adresa webstránky

Už vieme, že namiesto nepraktického číselného zápisu IP adries sa používajú doménové mená. Takisto vieme, že v adresách webstránok sa nesmú nachádzať medzery (spomeňte si na rozdiel, keď ste zadali do adresného riadka výraz “ikso.net” a “ikso net”). Taktiež v nich nenájdeme slovenskú diakritiku - adresa smie obsahovať iba znaky anglickej abecedy, číslice a pomlčku.

Napr.:

 • www.pocitacprekazdeho.ikso.net
 • www.online2pdf.com

Hovoríme o mene alebo názve domény, príp. doménovom mene (angl. domain name).

Doménové meno je zložené z niekoľkých častí, ktoré sú navzájom oddelené bodkou. Nikdy sa v ňom nenachádzajú medzery.

Doména najvyššej úrovne obsahuje buď 2 písmená (pre krajiny - .sk pre Slovensko, .cz pre Českú republiku, .pl pre Poľsko...) alebo 3 a viac písmen pre všeobecné domény (.com pre komerčné organizácie, .org pre neziskové organizácie, .biz pre obchodné domény atď.). Stretneme sa však aj s doménami ako .com.uk. V posledných rokoch sa objavilo množstvo nových domén prvého rádu:

 • .coffee
 • .yoga
 • .garden
 • .voyage
 • .guru
 • .bio
 • .pizza
 • a množstvo ďalších

Poplatky za tieto nové domény sú vyššie ako u “klasických” domén.

Doménu druhého rádu si môžeme zvoliť pre svoju webstránku, akú chceme (ak je ešte voľná, t.j. ak si tento názov nezvolil už niekto iný). Platí sa ročný poplatok, ceny kolíšu podľa toho, aká má byť doména prvého rádu - iná cena je za ikso.net a iná za ikso.eu. Ceny sa pohybujú od približne 10 € za rok.

Doménu tretieho rádu si v našom prípade zriaďuje prevádzkovateľ sám, podľa potreby. Existuje napr. ses.ikso.net, pocitacprekazdeho.ikso.net, blogo.ikso.net a mnoho ďalších webstránok, ktoré prevádzkuje Edukácia@Internet. Hovoríme o tzv. subdoméne.

Po zadaní adresy sa nám zobrazí príslušná webová stránka. Samotná webová stránka môže pozostávať z viacerých podstránok. Jedna z nich je vždy určená ako titulná strana. Pokiaľ chceme navštíviť konkrétnu podstránku, musíme adresu doplniť:

https://sk.wikipedia.org - otvorí sa titulná stránka slovenskej Wikipédie
https://sk.wikipedia.org/wiki/Dom%C3%A9na_najvy%C5%A1%C5%A1ej_%C3%BArovne - otvorí sa článok o doménach na slovenskej Wikipédii

V praxi sa stretneme aj s pojmom URL adresa.

URL - jednotný vyhľadávač zdrojov (angl. Uniform Resource Locator = doslova: „jednotný lokátor/lokalizátor/ukazovateľ prostriedku/zdroja“), je univerzálny formát mien používaný na označenie zdroja na internete.
www.google.sk
https://sk.wikipedia.org
http://www.abclinuxu.cz