Úplné základy Komunikácia E-mail Bezpečnosť Kniha

Skrytá kópia

Milan má za úlohu rozposlať do médií tlačovú správu k projektu. Chce ju poslať na desať adries naraz. Nechce však, aby sa jeden príjemca o druhom dozvedeli. Všetky adresy preto dá do Skrytej kópie, políčka Príjemca a Kópia nechá prázdne. Každý z príjemcov tak uvidí iba svoju adresu, ostatných príjemcov neuvidí.

Adresy, ktoré vpíšeme do políčka Skrytá kópia, ostanú pre ostatných príjemcov skryté, nedozvedia sa o nich. Klientom príde e-mail, ale neuvidia, že rovnakú ponuku dostali viacerí. Uvidia iba svoju adresu, prípadne ostane pole s adresátmi prázdne.

Pokiaľ však vidíme svoju adresu v skrytej kópii, ľahko si domyslíme, že nie sme jediný príjemca správy.

So skrytou kópiou treba narábať opatrne – treba si uvedomiť, že e-maily rovnako ako listy môžu obsahovať dôverné informácie, ktoré nesmieme bez vedomia a súhlasu dotknutých osôb posielať tretím stranám.