Úplné základy Internet

Typy internetového pripojenia

Pozrime sa na najbežnejšie spôsoby, akými sa dnes môžeme pripojiť na internet. Rozdelíme ich na:

  • drôtové – cez kábel, patrí sem ADSL/VDSL, káblová TV, optický internet
  • bezdrôtové – označované ako WiFi, LTE
  • mobilné – 2G, 3G, 4G

V minulosti sa na pripojenie na internet používala analógová pevná telefónna linka. K počítaču sme museli pripojiť modem a počas surfovania na internete sa nedalo telefonovať. Je to najstaršie a aj najpomalšie pripojenie. Novšia (už digitálna) technológia ISDN umožňovala v tom istom čase aj telefonovať, aj pripojiť sa na internet. Oba tieto spôsoby označujeme aj ako "vytáčané" (dial-up).

Vyššie rýchlosti poskytuje pripojenie cez DSL (Digital Subscriber Line). Využíva tiež telefónne vedenie, ale dáta sa prenášajú v pásme oveľa vyšších frekvencií. Existuje viacero technológií DSL, napr. ADSL, VDSL a iné. Platí, že čím sme ďalej od telefónnej prípojky, tým je rýchlosť prenosu nižšia.

Určite ste sa už stretli s výrazom Wi-Fi (slovná hračka k „Hi-Fi“). Označuje bezdrôtové pripojenie na internet, t. j. bez nutnosti pripájať k počítaču kábel. Podporujú ho notebooky, počítače, smartfóny, tablety a rôzne iné zariadenia. Sadnete do kaviarne a chcete si prečítať správy na internete. Zapnete v smartfóne "wifi" a čakáte, či sa v zozname objaví voľná sieť, ktorú kaviareň prevádzkuje pre svojich zákazníkov. Keď z kaviarne odídete, pripojenie sa preruší, pretože signál pokrýva iba malú oblasť. Čím viac sa vzďaľujeme, tým je signál slabší a načítavanie webových stránok pomalšie.

Keď sme na mieste, kde nie je k dispozícii žiadna wifi sieť, môžeme využiť mobilné dáta. Túto službu nám poskytuje náš mobilný operátor (napr. O2, Orange, Telekom, 4ka). Často je spoplatnená zvlášť. Signál chytíme takmer všade (podľa toho, aké má pokrytie daný operátor). Ak sa vyberiete na výlet do hôr, na mobilný telefón sa nespoliehajte. V horách často nezachytíte signál operátora (t. j. nemôžete telefonovať ani posielať esemesky), preto nebudú k dispozícii ani mobilné dáta.

V súčasnosti (2020) sa často stretnete s technológiou LTE. Táto technológia prináša vysokorýchlostný internet, nie je však k dispozícii v každom meste/obci. Zvonka na dome (napr. na strechu) vám technik namontuje anténu a prepojí ju káblom s routerom, ktorý máte vnútri. Na internet sa pripájate rovnako ako v spomínanej kaviarni. Zo zoznamu sietí v okolí si vyberiete tú vašu a od tej chvíle môžete surfovať po internete. Aby sa na vašu sieť nepripájali susedia či ktokoľvek, kto prejde okolo vášho domu (kam dosiahne signál), technik nastaví pre sieť heslo. Toto heslo stačí v notebooku či smartfóne zadať raz, zariadenie si ho zapamätá. Keď odídete s mobilným telefónom z domu, signál sa stratí, ale po príchode domov sa telefón automaticky opäť pripojí.

Jedno z najrýchlejších pripojení dnes predstavuje optický internet. Ide o pripojenie cez kábel, ktorý je zložený z optických vlákien. Signál sa v nich šíri rýchlosťou svetla.