Úplné základy Internet

Ako to funguje

V tejto časti sa viac zameriame na teóriu, aby sme pochopili, ako internet vlastne funguje. Jednotlivé témy preberieme stručne - ak vás niektorá zaujme, na internete nájdete množstvo doplnkovej literatúry.