Úplné základy Internet Kniha

Typ pripojenia

V predchádzajúcej kapitole sme sa zoznámili s rôznymi typmi pripojenia na internet.

Avšak nie v každom meste a obci sú dostupné všetky možnosti. Preto sa najskôr informujte o dostupnosti. Túto informáciu zvyknú mať firmy na svojich webových stránkach, stačí zadať svoju adresu (kde chceme mať zavedený internet) a zobrazí sa vám zoznam služieb, ktoré sú v tejto lokalite k dispozícii. Až z tejto ponuky si vyberte typ, ktorý vám najviac vyhovuje.