Internet Pre pokročilých

IP adresa

Každý počítač, ktorý je pripojený na internet (komunikuje s inými počítačmi cez protokol IP) má pridelenú adresu, ktorá ho identifikuje. Túto adresu nazývame IP adresa.

IP - internetový protokol

V protokole IP verzie 4 má podobu štyroch čísel navzájom oddelených bodkou. Jednotlivé čísla môžu mať hodnoty od 0 do 255. Napr.:

207.142.131.205

Nakoľko však počet počítačov pripojených na internet rýchlo rastie, tento systém číslovania už nestačí (možných kombinácií je málo). Preto bol zavedený protokol IP verzie 6 (IPv6), kde má IP adresa podobu ôsmich hexadecimálnych čísiel (čísiel v šestnástkovej sústave). Napr.:

2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7334

Takéto hodnoty sú nepraktické na prácu a len veľmi ťažko by sme si ich pamätali. Preto sa k nim väčšinou viaže nejaké meno, napr. www.wikipedia.org. Keď chceme navštíviť Wikipédiu, stačí nám zadať túto slovnú adresu. Systém, ktorý meno (doménu) prevedie na číselnú adresu a naopak, sa nazýva DNS (Domain Name System). Tvoria ho servery, kde sú uložené zoznamy zaregistrovaných domén a IP adresy, ktoré boli týmto doménam pridelené.