Úplné základy Internet Nahrávanie na internet

Úschovňa

Doteraz išlo vždy o obsah, o ktorý sa chcel autor podeliť s inými používateľmi. Online je však možné uchovávať aj obsah, ku ktorému má prístup len konkrétny používateľ. Príkladom je webové úložisko, na ktorom si zálohujeme súbory pre prípad, že sa nám pokazí počítač (napr. služba Google Drive alebo Dropbox).

Milanovi sa pokazil notebook, v ktorom mal uložené dôležité dokumenty z práce. Našťastie sa firme, ktorá notebook opravovala, podarilo dáta zachrániť. Milan sa však poučil a rozhodol sa zálohovať si aspoň časť súborov. Jednu kópiu uložil na externý harddisk, ktorý má odložený stále doma. Dokumenty z práce sa však rozhodol uložiť aj na webové úložisko Google Drive. Keďže využíva Gmail, stačilo, aby sa z e-mailovej schránky preklikol na službu Google Drive. Tam si vytvoril priečinok s názvom Záloha 2019 a nahral tam súbory, ktoré chcel zálohovať. Skontroloval, či má k priečinku naozaj prístup len on. K týmto súborom sa dostane kedykoľvek z ktoréhokoľvek zariadenia - z počítača v práci, zo smartfónu, tabletu... Musí si však pamätať prihlasovacie údaje, ktorými sa prihlasuje do svojej e-mailovej schránky.

Užitočnou službou je Uschovna.sk a Uschovna.cz, ktorá umožňuje posielať online väčšie množstvo dát, než povoľuje bežný e-mailový klient. E-mailom je možné poslať zvyčajne do 25 MB dát, cez "úschovňu" je to až niekoľko gigabytov. Adresátovi príde e-mail s odkazom, z ktorého si súbory stiahne. Súbory teda nie sú pripojené ako príloha k e-mailu. Nevýhodou je, že zásielka je k dispozícii iba po určitý čas, potom je automaticky zmazaná.

Milan sa zúčastnil na športovom seminári. Popri cvičení urobil množstvo fotografií, ktoré chce poslať ostatným účastníkom. Dokopy majú fotografie 500 MB, preto je nemožné poslať ich e-mailom. Milan má dve možnosti:

  1. Nahrať fotografie na svoj účet na Google Drive a nastaviť zdieľanie s každým, kto otvorí odkaz na tento album. Samotný odkaz rozpošle ostatným v e-mailovej správe. Fotografie si ostatní môžu stiahnuť do počítača alebo si ich prezerať len online. Fotografie budú prístupné dovtedy, dokiaľ sa Milan nerozhodne ich zmazať alebo zrušiť zdieľanie s ostatnými.
  2. Nahrať fotografie na službu ako uschovna.sk a do formulára uviesť e-mailové adresy ostatných. Služba na tieto adresy rozpošle e-mailovú správu, v ktorej nájde adresát odkaz, z ktorého si fotografie stiahne do počítača. Po uplynutí určitej lehoty budú zmazané a odkaz už nebude fungovať.