Úplné základy Internet Kniha

Rýchlosť pripojenia

Údaj o rýchlosti pripojenia môže vyzerať napr. takto:

12/1 Mbit/s

To znamená:

  • maximálna rýchlosť sťahovania dát z internetu je 12 Mbit [megabitov] za sekundu
  • maximálna rýchlosť odosielania dát je 1 Mbit [megabit] za sekundu

Môžete sa stretnúť s jednotkou Mbps, Mb/s alebo Mbit/s – všetky zápisy znamenajú to isté.

Sťahovanie (download): Dáta prijímame vtedy, keď si napr. prehliadame internetové stránky, pozeráme videá či počúvame hudbu cez internet, alebo keď sťahujeme súbory z webovej stránky do svojho počítača.

Odosielanie (upload): Pri prezeraní internetu dáta nielen prijímame, ale náš počítač tiež malé množstvo dát odosiela. Väčší objem odosielame, keď nahrávame súbory zo svojho počítača na internet, napr. posielame niekomu e-mail s prílohou, nahrávame fotografie na sociálne siete alebo webové úložisko a pod.

Mbit ≠ MB

Pozor, Mbit (prípadne Mb) [megabit] neznamená MB [megabajt]!

Bežne sa stretávame s jednotkami kB (kilobajt), MB (megabajt), GB (gigabajt). Vídame ich napr. pri veľkosti súborov alebo keď si pozeráme, koľko nám ešte ostáva voľného miesta v počítači či v e-mailovej schránke.

Pri rýchlostiach internetového pripojenia sa však stretneme s jednotkou bit (b), ktorá je 8-krát menšia ako bajt (B). Ak vám teda núkajú pripojenie s rýchlosťou 8/1 Mbit/s, neznamená to, že môžete sťahovať videá rýchlosťou 8 MB za sekundu, ale iba 1 MB za sekundu. Ak budete chcieť nahrať video na internet, nepôjde to rýchlosťou 1 MB za sekundu, ale iba 0,125 MB za sekundu.

1 B (bajt) = 8 bit (bitov)
1 MB (megabajt) = 8 Mbit (megabitov)

a naopak:

1 bit = 0,125 B
8 bit = 1 B
1 Mbit = 0,125 MB
Príklad: Chcem si stiahnuť z internetu do počítača video, ktoré má veľkosť 700 MB. Rýchlosť sťahovania je približne 5 Mb/s. To znamená, že video sa stiahne za necelých 19 minút.